11 Nasihat Bijak Untuk Perempuan Muslimah

Peranan seorang perempuan sungguh sangat penting dalam kehidupan. Sebab perempuanlah yang akan menjadi orang pertama yang akan membimbing seorang anak.

Syaikh Muhammad Bin Sholeh Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada kaum perempuan muslimah agar supaya selamat dunia dan akhirat.

Terdapat dalam kitab ‘At-Tahdzir min Tawassu’in Nisa’ fit Tabarruj’, sebuah nasihat dan wasiat Syaikh Al-Utsaimin tersebut:

Pertama, Ibadah Pada Allah
Beribadah kepada Allah sesuai tuntunan syariat yang diajarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kedua, Tidak Syirik
Nasihat selajutnya adalah buang perbuatan syirik, syirik aqidah maupun ibadah. Sebab perbuatan syirik bisa menghapuskan amal kebaikan.

Ketiga, Menghindari Bid’ah
Bid’ah adalah perbuatan yang tidak ada di masa Nabi atau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam).

Loading...

Keempat, Menjaga Shalat
Memelihara waktu salat. Orang yang menjaga salatnya tepat waktu dan disiplin, maka ia akan mengerjakan kewajibannya dengan disiplin juga.

Jika buruk salat seseorang, maka rusaklah seluruh amalan perbuatannya.

Kelima, Patut Pada Suami
Seorang istri harus mematuhi suami. Selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah dan Rasul-Nya.

Perempuan muslimah tidak boleh durhaka dan semena-mena terhadap suaminya, apalagi banyak menuntut.

Kelima, Memelihara Kehormatan Diri Suami.
Menjaga kehormatan suami dan harta suami, baik suami di rumah, atau sedang keluar rumah.

Ketujuh, Berbuat Baik Pada Tetangga
Baik dengan tetangga dengan memelihara perbuatan dan lisan. Menghindari perbuatan dan perkataan jahat.

Kedelapan, Tinggal di Rumah
Kaum Peremouan harus lebih mengutamakan di rumah. Tidaklah baik jika sering di luar rumah.

Sebab sebaik-baik tempat muslimah adalah di rumahnya. Jika ada keperluan mendesak, seorang wanita wajib mengenakan jilbab dan bersama mahramnya.

Kesembilan, Patuh pada  Kedua Orangtua Dan Syariat.
Tidak sepantasnya perempuan muslimah semena-mena pada orangtuanya bahkan  mendurhakainya.

Kesepuluh, Mendidik Anak Dengan Sebaik-baiknya
Mendidik anak dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dan terpuji. Karena perempuan muslimah adalah guru pertama bagi anak-anaknya.

Kesebelas, Memperbanyak Dzikir dan Sedekah.
Perempuan muslimah harus banyak sedekah dan dizikir pada Allah

Tags: #Nasihat Bijak #Nasihat Muslima #Perempuan Muslimah