3 Macam Kelompok Manusia yang Dapat Mengendalikan Hawa Nafsunya

Hawa nafsu cenderung menyruh pada keburukan. Maka hawa nafsu manusia harus dikendalikan.

Manusia jangan mengikuti hawa nafsunya agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa yang selalu di bujuk oleh setan.

Mengendalikan hawa nafsu tidak mudah.  Harus berjuang sungguh-sungguh  dan usaha yang gigih agar dapat terlaksanan.

Perihal mengendalian hawa nafsu, Imam Al Ghazali dalam buku Mizan al-‘Amal, menyebutkan tiga tingkatannya, antara lain adalah:

Pertama, Dikuasai Hawa Nafsu
Orang yang sepenuhnya dikuasai hawa nafsu sama sekali tidak dapat melawannya ssedikitpun.

Hal Ini merupakan kebanyakan keadaan manusia. Mereka telah mempertuhankan hawa nafsunya. Sebagaimana dimaksud ayat ini:

Loading...

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

”Maka, pernahkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya.” (QS Al-Jatsiyah: 23)

Kedua, Manusia yang Melawan Hawa Nafsu
Dalam melawan hawa nafsu manusia bisa menang dan pada kali yang lain bisa kalah.

Dikatakan demikian, karena ia sedang dalam perjuangan melawan hawa nafsu sesuai perintah Nabi SAW:

”Berjuanglah kamu melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu.”

Ini merupakan tingkatan manusia yang tinggi di bawah para nabi dan wali-wali Allah.

Ketiga, Manusia Dapat Menguasai Hawa Nafsunya
Golongan ini yang mendapat rahmat Allah, Mereka terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa dan maksiat.

Menurut Ghazali, golongan ini merupakan tingkatan para nabi dan wali-wali Allah.

loading...
loading...

Tags: #Hawa Nafsu #Mengendalikan Hawa Nafsu #Nafsu Buruk