4 Ciri-ciri Insan Kamil, Manusia Sempurna yang Hampir Menyamai Malaikat

Secara harfiah Insan kamil diartikan manusia sempurna. Dan menurut istilah insan kamil adalah manusia sempurna secara sifat bukan fisik.

Ciri-ciri insan kamil pun dapat dikenali lebih jauh.

Abuddin Nata dalam buku Akhlak Tasawuf menjelaskan tentang ciri yang dapat dilihat dari insan kamil, adalah sebagai berikut;

Pertama, Akal Optimal
Insan kamil akalnya optimal, berfungsi dapat mengetahui semua perbuatan baik.

Mempunyai akhlak yang sesuai dengan esensinya dan selalu merasa wajib melakukan perbuatan baik.

Kedua, Intuisi Berfungsi dengan Baik.
Adapun intuisi menurut Ibnu Sina yaitu jiwa manusia. Lanjutnya, dalam diri manusia jika yang berpengaruh adalah jiwanya maka manusia tersebut akan menyerupai malaikat dan nyaris sempurna.

Loading...

Ketiga, Ciptakan Budaya
Insan kamil mampu membentuk budaya. Dalam artian pengamalan dari potensi sebagai insan serta manusia sempurna. Sehingga mampu mendayagunakan potensi rohaniahnya dengan sangat baik dan optimal.

Keempat, Berhias Sifat Ketuhanan
Manusia adalah makhluk yang memiliki naluri ketuhanan (fitrah), sehinga ia  dapat mengarah pada hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Sifat-sifat yang melekat dalam dirinya membuatnya menjadi wakil Tuhan di atas bumi.

Pada intinya, Manusia yang kamil, walaupun mempunyai kebebasan akan tetapi tetap mengendalikan dirinya dari perkara yang buruk.

Tags: #Dekat Pada Allah #Insan Sempurna #Manusia Sempurna