5 Kepribadian Umar bin Khattab yang Menjadikannya Pemimpin Sukses

Dalam menjalankan misi dakwah  hidup Rasulullah selau ditemani para sahabat yang setia. Di antaranya adalah Umar bin Khattab RA.

Umar diantara sekian banyak sahabat yang lebih awal masuk Islam. Umar juga ikut bermigrasi ke Madinah.

Umar mengambil sebagai pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar sidiq.

Inilah fakta diri yang melekat pada diri umar antara lain adalah:

Pertama, Keturunan Bangsawan
Garis keturunan Umar dari salah satu bangsawan quraisy. Umar bin al-Khattab al-Adawi.

Umar lahir tiga belas tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama panggilannya adalah Abu Hafs.

Loading...

Kedua, Awal Masuk Islam
Umar masuk Islam di Makkah Al-Mukarramah setelah 51 pria dan wanita masuk Islam.

Umar juga ikut dalam Bai’at al-Ridwan. Dan masyhur dengan gelar Al-Farouq sebab membedakan antara yang hak dan batil.

Dia menjadi salah satu satu sahabat yang dijanjikan kepadanya Surga. Umar juga mengambil alih kekhalifahan setelah Abu Bakar wafat.

Ketiga, Pendiri Dewan Pencatat Dana
Masa kekhalifahanya, Umar berhasil mendirikan diwan pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana.

Serta penyerahan hibah sesuai yang diutamakan, dan juga pengesahan penanggalan Hijriyah.

Keempat, Menjunjung Kebenaran
Umar salalu menjunjung kebenaran, serta jernih berfikir dan juga mendukung orang-orang yang tertindas serta suka akan keadilan.

Kelima, Tinggi dan Fisiknya Kuat
Fisik Umar kuat dan tinggi, kepalanya botak, dan wajahnya begitu merah.

Tags: #Hebat Memimpin #Orang Kuat #Shabat Nabi