6 Nasehat Bijak Untuk Muslimah yang Suka Shopping dan ke Pasar

Jalan-jalan ke pasar dan sopping adalah  sebuah aktifitas yang paling di senangi kaum perempuan.

Hakikatnya belanja memang kebutuhan yang mengharuskan mereka keluar dari rumahnya.

Sda hal sangat diperhatikan syariat untuk muslimah  agar tidak berlama-lama  shopping di mall atau pasar.

Sebenarnya Islam tidak melarang perempuan keluar dari rumahnya dengan alasan ada keperluan mendesak.

Akan tetapi ada nasehat untuk perempuan muslimah yang hobi jalan-jalan ke pasar. Nasehat ini dari Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah dalam kitab “al-Muntaqa min Fatawa Fadhilatusy Syaikh:

Pertama, Tunaikan Kewajibannya
Perempuan hendaknya bertakwa kepada Allah dalam urusan dirinya, suaminya, dan anak-anaknya.

Loading...

Dia harus menunaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, mendidik anak-anaknya, dan memenuhi hak-hak suaminya.

Kedua, Belajar Soal Agama
Muslimah harus mempelajari urusan agamanya, menunaikan hak-hak Allah, memperbanyak ibadah sunnah, dan bersedekah dengan kemampuannya.

Ketiga, Jangan Keluar Rumah
Muslimah hindaknya jangan keluar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak dengan  menutup tubuhnya, tidak memakai wewangian, dan tidak mengenakan perhiasan.

Keempat, Tidak Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram
Perempuan  juga tidak boleh tidak boleh safar tanpa mahram. Tidak juga masuk ke ruang dokter lelaki sendirian.

Jika mau berobat, berobatlah pada dokter perempuan.

Boleh berobat ke dokter lelaki dengan dua syarat: tidak ada dokter perempuan, ia benar-benar butuh (darurat) untuk berobat (tidak bisa ditunda).

Kelima, Menghindari Tasyabbuh (menyerupai/meniru) dengan Lelaki.
Juga harus menghindari tasyabbuh dengan perempuan kafir dalam hal rambut dan busananya.

Keenam, Segera Menikah
Seorang perempuan hendaknya segera menikah. Jangan menjalani hidup tanpa didampingi oleh suami.

Terimalah jika ada lelaki saleh datang melamarnya. Jangan egois dengan tidsak menerima lamaran lelaki tersebut.

Maka perempuan muslimah tidak menoleh kepada propaganda-propaganda menipu yang ingin mencabut kemuliaan dan ‘iffahnya.

Perempuan muslimah wajib berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, memuliakan tetangga, dan tidak mengganggu mereka.

loading...
loading...

Tags: #Muslimah Sejati #Nasehat Muslimah #Wanita Solehah