6 Syafaat Nabi Muhammad SAW, Penghuni Neraka pun Mendapatkannya

432 views

Ibnul Qayyim dalam risalahnya menjelaskan mengenai syafaat yang dimiliki Rasulullah SAW. Menurutnya, ada 6 jenis syafaat Nabi Muhammad SAW.

Pertama, syafaat yang besar (asy-Syafa’ah al-Kubra). Disebut besar, bengapa dikatakan besar? karena hanya Nabi Muhammad yang bisa melakukannya. Nabi dan rasul yang lain tak mampu melakukannya.

Ini akn terjadi nanti saat umat manusia menjelang dihisab di pengadilan Hari Akhir. pada saat itu, Keadaan Padang Mahsyar sangat memberatkan semua manusia. Semua orang mendatangi nabi-nabi mereka. Namun, tiap nabi itu menolak hingga sampailah pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Rasulullah SAW pun memohonkan syafaat kepada Allah SWT.

Kedua, syafaat Nabi SAW untuk manusia beriman yakni calon penghuni surga. Dengan syafaat itu, mereka akan dimudahkan masuk ke dalam Jannah-Nya.

Ketiga, syafaat Rasulullah SAW pada orang-orang beriman yang melakukan maksiat saat hidup di dunia. Mereka menurut hisab dan mereka pantas masuk neraka. Namun, Rasul SAW kemudian memohonkan syafaat kepada Allah sehingga Allah Yang Mahapengampun mengampuni dosa-dosa mereka.

Keempat, syafaat Rasulullah SAW bagi penduduk neraka namun dalam hidupnya mengakui “Laa Ilaaha Illa Allah.” Mereka itu masuk neraka lantaran dosa-dosa mereka selama di dunia.

Loading...

Kelima, syafaat Nabi SAW untuk penghuni surga. Dengan memohonkan syafaat ini kepada Allah SWT, penduduk yang masuk surga akan meningkat derajatnya. sebenarnya Siapa saja yang bisa mendapatkan keberuntungan ini? Adalah orang-orang yang menjalani hidupnya dilalui secara ikhlas, hanya menyembah dan memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Keenam, syafaat Rasulullah SAW untuk para keluarganya yang meninggal dalam keadaan non-Muslim. Contoh, Abu Thalib. paman Nabi SAW yang senantiasa dengan penuh kasih-sayang merawat dan melindungi beliau shalallahu ‘alaihi wasallam. Namun, ia wafar dalam keadaan kafir.

Sebab syafaat Rasul SAW, azab yang kelak ditimpakan kepada sang paman Abu Thalib akan diringankan azabnya. “Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi dua sandal yang menyebabkan otaknya mendidih” (HR. Ahmad)

loading...
loading...

Tags: #Hari Pembalasan #Padang Mahsyar #Syafaat Nabi