9 Wanita Suci yang Dijamin Masuk Surga

1030 views

Peran wanita sangat penting dalam keluarga. Seharusnya seorang muslimah banyak belajar menjadi seorang pendidik yang baik untuk anak-anaknya.

Muslimah juga harus belajar mawas diri karena kelak anak-anaknya tidak butuh dengan ibu yang hanya cantik tapi juga ibu yang cerdas dan pintar dalam mendidik mereka.

Jika punya anak perempuan, seorang ibu di tuntut mengajarkan anaknya pentingnya menjaga aurat dalam Islam. Sang ibu harus juga menjaga pakaiannya secara syar’i.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yaitu suatu kaum membawa-bawa cemeti laksana ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang (maksudnya, para kaki tangan penguasa yang Zhalim). Dan kaum wanita yang berpakain tetapi terlihat auratnya, cara dan jalanya melenggang-lenggok, sedangkan kepalanya seperti punuk unta yang miring (karena rambutnya dimodel sedemikiat rupa). Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian.”

Sejarah Islam pernah mencatat wanita-wanita mulia yang Allah jamin masuk surga, adalah;

Loading...

Pertama, Siti Khadijah
Ia adalah isteri Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam yang melahirkan anak-anak Rasulullah. Mendukung semua perjuangan Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam. Mengantarkan makanan kepada Baginda ketika beribadah di Gua Hira’.

Kedua, Siti Fatimah
Putri Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam wanita yang tinggi budi pekertinya. Wanita setia kepada suaminya Ali karamallahu wajhah walaupun Ali miskin. Tidur 1 bantal dan kadang-kadang berbantalkan lengan Ali.

Ketiga, Siti Aisyah
Isteri Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam yang paling romantis dari istri yang lain. Berbagi bekas makanan dan minuman dengan Rasulullah.

Keempat, Siti Hajar
Beliau adalah Isteri Nabi Ibrahim yang tunduk dan patuh kepada suami. Sanggup ditinggal sang suami demi suruhan Allah SWT. Dan Berjuang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail.

Kelima, Siti Maryam
Wanita suci yang  mempunyai maruah tinggi sehingga rahimnya dipilih oleh Allah SWT untuk mengandungkan Nabi Isa.

Kenam, Siti Asyiah
Beliau adalah Isteri Firaun yang mempunyai iaman tinggi dan tidak gentar atas segala cobaan yang di dapat dari Firaun Laknatullah.

Ketujuh, Siti Aminah
Wanita mulia, ibu kandung Rasullullah Shalallahu alaihi wa sallam. Yang Mendidik Nabi menjadi insan mulia.

Kedelapan, Siti Muti’ah
Pada Suatu ketika, Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah. “Ya Rasulullah siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga?” Rasulullah menjawab: “Dia adalah seorang wanita yang bernama Muti’ah”.

Beliau adalah istri yang sangat setia kepada suaminya, menjaga makan minum. Istri yang menyediakan tongkat agar dipukul suaminya jika layanannya tidak memuaskan hati suaminya, dan berhias dengan cantik untuk tatapan suaminya saja.

Kesembilan, Siti Zubaidah
Wanita dermawan adalah isteri Khalifah Harun Al-Rasyid. Rela membelanjakan semua hartanya untuk kegunaan orang ramai hanya niat karna Allah Subhanahu Wa Ta’alaa.

Tags: #Jaminan Surga #Nikmat Surga