Author: Imam Mahalli

    author
    6 Cara Ampuh Hilangkan Sifat Hasad

    6 Cara Ampuh Hilangkan Sifat Hasad

    Sifat hasad atau dengki tergolong sifat yang tercela dan harus dijahui oleh orang islam. Pengertian hasad mempunyai dua macam versi. yang pertama menurut jumhur sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Musthafa Al-‘Adawi, الحَسَدُ هُوَ تَمَنَّى زَوَالَ