Author: Imam Mahalli

    author
    4 Sebab Dilakukannya Sujud Sahwi

    4 Sebab Dilakukannya Sujud Sahwi

    Sacara garis besar Sunah Dalam shalat ada dua macam; yaitu sunnah ab’at dan sunnah khai’at. Juga termasuk sunnah dalam solat adalah sujud sahwi. Sujud yang dilakukan pada tahiyat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi tidak