Berapakah Nabi SAW Mengucapkan Salam Dalam Shalat? Ini Penjelasan Haditsnya

188 views

Terdapat pada beberapa hadits, mengenai Rasulullah SAW yang mengucap salam ketika beliau sholat. Terjadi pembahasan terhaap benar tidaknya salam Rasulullah dilakukan dua kali atau hanya satu kali.

Ibnu Qayyim Al-Jauzi Di dalam kitab Fikih Shalat menjelaskan, Rasulullah mengucapkan salam ke kanan dengan lafadz assalamualaikum wa rahmatullah dan ke sebelah kiri dengan lafadz yang sama seperti yang pertama.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 15 sahabat.

Disebutkan dalam riwayat lain  bahwa Rasulullah SAW mengucap salam hanya sekali. Akan tetapi hadits tersebut tidaklah shahih.

Di antara riwayat yang paling baik adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah berkata: “Bahwasanya Rasulullah SAW mengucap dengan sekali salam berlafadz assalamualaikum. Beliau mengeraskan suaranya hingga membangunkan kami,”.

Hadits itu hadis ma’lul yang dibaca Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat malam. Sedangkan riwayat yang mengatakan dua salam adalah disaksikan para sahabat pada sholat fardhu dan sunnah.

Loading...

Aisyah hanya mengatakan bahwa sekali salam beliau dapat membangunkan orang-orang, dan tidak menafikan riwayat lain.

Alhasil dapat kita simpulkan sendiri mengenai perihal riwayat hadits-hadits di atas. Semoga kita dapat menjalankan semua sunnah Nabi SAW

Tags: #Doa Dalam Solat #Salam Dalam Solat #Salam Nabi