Cara dan Doa Ziarah Kubur Ketika Lebaran Hari Raya

1072 views

Nabi Muhammad menganjurkan kita sebagaiumat muslin untuk berziarah kubur ketika lebaran tiba karena ada banyak hikmah ang terkandung didalamnya.

Hikmah yang pertama adalah mengingatkan kita terhadap kehidupan akhirat yang sifatnya kekal dan yang kedua meninggatkan kezuhudan terhadap kehidupan duniawi.

Dalam kitab -kitab hadits seperti Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah menerangkan hikmah-hikmah mengenai ziarah kubur.

Selanjutnya mengenai amalan yang bisa dibaca ketika berziarah kubur, didalam kitam imam nawawi al-Adzkar menerangkan bahwa peziarah hendaknya mengawai dengan ucapan:

 • Salam kepada ahli kubur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
 • Memperbanyak bacaan al-Qur’an
 • Memperbanyak dzikir
 • Mendoakan ahli kubur di daerah ziarah dan semua umat Islam
ويُستحب للزائر الإِكثار من قراءة القرآن والذكر، والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين

Dari hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua bacaan Al-Qur’an, zikir, mendaokan orang terdahulu boleh dibaca ketika kita berziarah tidak terkecuali ketika berziarah ke makam orang tua.

Tata Cara Berziarah Kubur

Loading...
 • Setelah mengucapkan salam hendaknya duduk bersila
 • Membaca surah al-fatihan 3x pahalanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama serta ahli kubur, mulai dari oran tua, guru sahabat dan family serat semua orang mukmin
 • Membaca surah al-Ikhlas 3x
 • Membaca al-Falak dan an-Nas
 • Membaca surah al-Fatihah
 • Membaca awal surah al-Baqarah
 • Membaca ayat Kursi
 • Membaca dzikir juga shalawat seperti kegiatan tahlil
 • Membaca surah Yasin

Demikianlah tata cara berziarah kubur yang terpenting adalah mendaokan ahli kubur selain mendoakan juga mengingatkan kematian agar senantiasa memperbaiki jalan hidup kita.

Yang kita bacakan adalah doa kemampuan kita namun juga bisa mengucapkan doa yang telah disusun oleh para ulama. [islami.co]

loading...
loading...

Tags: #Doa Ziarah Kubur #Tata Cara Ziarah Kubur #Ziarah Kubur