Cara Memperlakukan Istri yang Buruk Akhlaknya Sesuai Hadits Nabi SAW

636 views

Dalam perjalan sebuah rumah tangga tak selalu harmonis dan romantis akan selalu ada hal-hal yang memuicu pertengkaran. Tak hanya kita sebagai manusia biasa nabipu pernah mengalminya.

Ketika Siti Aisyah marah kepada Nabi, maka Nabi berbicara pada Siti Aisyah, “Sesungguhnya aku tahu ketika kamu sedang marah padaku…”

Siti Aisyah bertanya pada Nabi, “Bagaimana engkau mengetahuinya?”

Beliau menjawab, “Waktu kamu tidak marah, kamu berkata, ‘Tidak, demi Tuhan Muhammad’ dan waktu kamu marah, kamu berkata, ‘Tidak, demi Tuhan Ibrahim.”

Siti Aisyah menjawab, “Ya, benar, aku hanya tidak menyebut namamu kalau aku marah.”

Nabi senantiasa berpesan pada kaum laki-laki agar selalu berbuat baik dan lembut pada kaum wanita.

Loading...

Dan agar laki-laki jangan lupakan sisi bercanda dengan istrinya. Beliau berkata, “Bermain-main boleh dalam tiga hal: melatih kudamu, memanah dan bercanda dengan istri.”

Dan Nabi melarang seorang pria bersikap ketus dan kasar pada wanita. Lantas, ada sahabat yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cara mendidiknya kalau mereka sudah rusak akhlaknya?”

Beliau menjawab, “Pukullah mereka. Tetapi tak ada yang mau memukul wanita kecuali orang jahat.”

Sesungguhnya Nabi SAW adalah seorang suami yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya baik dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesama. Dan juga orang yang paling baik dalam bermuamalah (bermasyarakat).

Beliau bersabda, “Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya… “

Tags: #Akhlak Isteri #Isteri Nabi #Keluarga Sakinah