Cikal Bakal Awal Penciptaan Manusia yang Dijelaskan Al-Qur’an

117 views

Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir  menerangkan, ayat 1-5 Surat Al Alaq adalah ayat-ayat Alquran yang pertama diturunkan oleh Allah.

Ayat-ayat ini merupakan rahmat dan berkah pertama yang diberikan Allah SWT kepada para hamba-Nya.

Hali ini juga sebagai pemebritahuan awal penciptaan manusia dari segumpal darah. Allah SWT mengajarkan umat manusia hal yang tidak diketahuinya.

Manusia dijadikan mahkluk mulia disebabkan ilmunya. Ini juga yang menjadikan Nabi Adam berbeda dengan malaikat.

Ilmu bersarang dalam pikiran, lisan, maupun dalam bentuk tulisan. Oleha sebab tiu maka Allah SWT menyuruh kita membaca, dan Allah SWT  yang mengajarkan manusia melalui pena.

Dalam sebuah atsar, disebutkan, “Siapa yang mengerjakan dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui.”

Loading...

Dalam tafsirnya Al Qurtubi mengatakan perihal ayat 4 Surah Al Alaq. Allah SWT mengajarkan hamba-Nya perkara yang tidak diketahui. Ini letak pentingnya tulis-menulis untuk menjaga ilmu.

Kitab-kitab Allah SWT tidak diturunkan kecuali dengan tulisan. Jika bukan sebab tulisan niscaya perkara agama dan dunia akan menjadi berantakan.

عن عبدالله بن عمرو قال: يا رسول الله، أأكتبُ ما أسمع منك من الحديث؟ قال: ((نعم فاكتب، فإن الله علَّم بالقلم)).

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang aku dengar darimu aku tulis?”

Rasul menjawab, “Ya, tulislah, karena Allah SWT mengajarkan ilmu dengan pena.”

وروى مجاهد عن أبي عمر قال: خلق الله – عزوجل – أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان؛ القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم – عليه السلام.

Mujahid meriwayatkan dari Abu Umar, dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan empat hal dengan Tangan-Nya, yaitu pena, Arsy, Surga Adn, dan Adam AS.

Diketahui pula bahwa Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang menulis.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika Allah telah menciptakan makhluk,

Dia tuliskan dalam kitab-Nya, yang tersimpan di sisi-Nya di atas Arsy, bahwa kasih sayang-Ku mendominasi murka-Ku’.”

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, “Sesungguhnya hal yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah Al Qalam (pena),

maka Allah berfirman kepadanya, “Tulislah”. Al-Qalam berkata, “Ya Rabb apa yang akan hamba tulis?”

Allah berfirman, “Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat.”

Tags: #PenciptaanManusia #Umat Manusia