Ciri-ciri Amalan Seorang Hamba Telah Diterima Allah SWT

Kenikmatan yang indah adalah ketika diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah.

Baik ketaatan dalam ibadah ringan atau ketaatan beribadah berat. Dan kita searusnya  senatiasa memperbanyak doa agar diterima amalnya yang kita perbuat.

Selanjutnya ia berusaha mempertahankan dan menjaga semangat ibadahnya serta menghindari perkara-perkara yang dapat mengurangi atau bahkan menggugurkan pahala amalnya.

ciri amalan yang diterima adalah tambah semangat beramal kebaikan dan ketaatan pada Allah.

Sosok ulama Imam Hasan Al Basri berkata,

 

Loading...

“إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئةُ بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية”

“Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah melaksanakan kebaikan setelahnya.

Dan diantara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya.

Maka, apabila Allah telah menerima (amalan) seorang hamba, niscaya Allah akan memberinya taufik untuk melaksanakan ketaatan, dan memalingkannya dari perbuatan maksiat…”

Kemudian Beliau juga pernah berkata,

 

“يا ابن آدم إن لم تكن فى زيادة فأنت فى نقصان”.

“Wahai bani Adam, jika engkau tidak dalam keadaan bertambah (kebaikanmu), maka engkau akan berada dalam keadaan berkurang…”

Ibarat ladang,  jika disiram dan dipupuk dengan baik maka akan bertambah subur, Dan akan menghasilkan  panen yang banyak.

Namun, jika ladang itu tidak dirawat dengan layak maka tidak akan menghasilkan apa-apa.

Seperti itu juga orang muslim, ia akan bertambah shalih jika jika di pupuk dengan keshalihan. Sehingga akan menghasilkan amalan ibadah yang bagus, akhlak yang soleh.

Dan kebaikan orang islam akan terpancar pada orang-orang di sekitarnya. Dan akan memeberi manfaat pada banyak orang.

Tags: #Amalan Baik #Amalan Ditrima #Orang Soleh