Dalam Berkomunikasi, Apa Bahasa yang Dipakai Nabi Adam dan Hawa?

Bahasa tertua dan masih bertahan karakteristik verbal, morfologi, tata bahasa dan sastranya samapai saat ini adalah Bahasa Arab.

Memang benar bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Sansekerta, dan Latin lebih tua berabad-abad sebelum bahasa arab tapi bahasa ini minim digunakan sekarang ini.

Seperti Orang Yunani sekarang ini tidak lagi berbicara dalam bahasa Aristoteles dan Plato, beda dengan bahasa bahasa Arab.

Sekarang ini bahasa arab masih digunakan seperti yang digunakan dalam Alquran dan puisi pra-Islam, dalam hal morfologi dan sintaks.

Dalam Allughat Al-Arabiyyah Ashl al-Lughat Kulluha,  Abdurrahman al-Burni, menjelaskan para peneliti sejarah bahasa Arab memaparkan mereka tidak tahu menahu perihal permulaan bahasa Arab.

Para sarjana tidak setuju perihal penyebutan bahasa Arab pertama. Dikatakan Adam AS dari Jibril kemudian bergilir disampaikan kepada Nuh AS dan diturunkan kepada putranya Sam.

Loading...

Walaupun ada pernyataan petama kali yang berbicara bahasa arab Nabi Ismail, itu dibantah hadits.

Bahwa Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari orang-orang  yang hidup sebelum Nabi Ismail.

Yaitu suku berbahasa Arab sebelum Ismail, dan bahwa merekalah yang awalnya mengajarinya bahasa Arab.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قَال النَّبيُّ فَأَلفى ذلكَ أُمَّ إِسماعِيلَ، وَهِي تُحِبُّ الأُنْسَ. فَنزَلُوا، فَأَرْسلُوا إِلى أَهْلِيهِم فنَزَلُوا معهُم، حتَّى إِذا كَانُوا بِهَا أَهْل أَبياتٍ، وشبَّ الغُلامُ وتَعلَّم العربِيَّةَ مِنهُمْ

Aakan tetapi tak ada  bukti dari Alquran atau sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa Adam berbicara bahasa Arab secara eksklusif.

Tags: #Bahasa Adam #Bahasa Nabi ADam #Hawa dan Adam