Dalil-dalil Menghidupkan Hari Raya Dengan Gema Takbir

250 views

 

Lantunan takbir hari raya dikumandangkan di sperker-speker masjid atau mosollah. Itulah salah satu yang disunnahkan dalam menghidupkan malam hari.

Gema takbir tak asing lagi di telinga orang-orang muslim diseluruh dunia, walau terkadang kelengkapan bacaan lafaz takbir tak semuanya sama.

Para ulama kalangan Hanafiyah dan Hanabilah menganjurkan bertakbir dengan diawali dua kali takbir.

Ini redaksi takbir yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah :

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ، ولله الحمد

Loading...

Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaha ilallahu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil-hamd

Dan ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah menganjurkan bertakbir dengan diawali tiga kali takbir.

Ini redaksi takbir yang digunakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi’iyah :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر,لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaha ilallahu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil-hamd

Dalam kitab Roudhotu At-Tholibiin wa Umdatu Al-Muftiin  Imam Nawawi  mengatakan bahwa biasanya para ulama juga menambahkan lafadz takbir dengan redaksi sebagai berikut :

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر

Allahu akbar kabira wal hamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa ashilaa, laa ilaha illahu wa la na’budu illa iyyahu, mukhlishina lahud-diin wa lau karihal kafiruun, laa ilaha illahu wahdah, shadaqa wa’dah wa nashara abdah wa hazamul ahzaba wahdah, laa ilaha ilallah wallahu akbar

Takbir disunnahkan bagi laki-laki dan para wanita. Di masjid, rumah maupun di pasar.

Bagi lelaki dianjurkan meninggikan suaranya, sedangkan kaum wanita merendahkannya.

Nabi bersabda:

إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء

“Kalau kalian akan mengingatkan dalam shalat, maka hendaknya bertasbih bagi lelaki dan menepuk tangan bagi wanita.”

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi’i mengatakan, “Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman di bulan Ramadan,

‘‘Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.” (QS. Al-baqarah: 185)

Banyak dalil yang menganjurkan bertakbir pada hari raya itu baik dalil dari Alquran maupun Hadis.

Dalil Alquran
Dalil dari Alquran salah satunya surat Al-baqarah ayat 185 dan 203 serta surat Al-hajj ayat 28.

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS AL Baqarah: 185)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

“Dan berdzikirlah dengan menyebut nama Allah pada hari yang berbilang.” (QS Al Baqarah: 203)

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

“Mereka berdzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan.” (QS Al Hajj: 28)

Dalil Hadis
Dalil hadis, yang menjadi dalil takbir hari raya hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam musnadnya :

ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

“Tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan di tanggal 1 – 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu.”

Diriwayatkan pula dari Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Salamah, Abu Bakar bin Abdurrahkan biasanya mereka bertakbir malam Idul Fitri di Masjid dengan mengeraskan suara takbir.

Dari Urwah bin Zubair dan Abu Salamah bin Abdurrahman diriwayatkan bahwa keduanya biasanya mengeraskan takbir ketika berangkat ke tempat shalat.

Dari Nafi’ bin Jubair biasanya beliau mengeraskan takbir ketika berangkat ke tempat shalat pada hari Id.

Juga ada riwayat dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma,  beliau biasanya berangkat ke tempat shalat pada hari raya Idul Fitri ketika matahari terbit.

Beliau terus bertakbir hingga tiba di tempat shalat Id. Di tempat shalat, beliau tetap bertakbir hingga imam duduk. Ketika itu beliau meninggalkan takbir.

Tags: #Gema Takbir #Hari Raya #Lantunan Takbir