Dari Manakah Siti Fatimah Mendapat Gelar Az-zahra?

69 views

 

Dialah laksana bunga yang indah dan harum semerbak. Dia adalah buah hati rasulullah. Nabi menyebutnya sebagai wanita terbaik di seluruh dunia.

Dari Anas, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah untukmu dari wanita-wanita di seluruh dunia ini Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Firaun.” (Musnad Ahmad, 12726, Shahih)

Rasulullah memberinya  dengan gelar  az-Zahra’. Sebab dialah bunga yang harum dan putri yang paling beliau  dicinta.

Sayyidah Fatimah adalah  putri beliau yang bungsu dan bisa menjaga kelestarian keturunan Rasulullah.

Jika Nabi masuk ke kediamannya, dia berdiri, kemudian mencium tangannya dan mempersilakan nabi duduk di tempatnya.

Loading...

Ialah sayyidah Fathimah az-Zahra’ binti Rasulullah saw. dari Ummul Mu’minin Aisyah ra.

Ia berkata, “Aku tidak melihat seorangpun yang lebih mirip perangainya, petunjuknya dan penunjukkannya—Al-Hasan berkata:

ucapan, omongan, petunjuk dan penunjukkannya, dengan Rasulullah saw—daripada Fathimah, semoga Allah memuliakan wajahnya.”

Jika siti Fathimah masuk ke rumah Rasul, maka Nabi memegang tangannya kemudian menyuruhnya duduk di samping beliau, dan mengucapkan selamat datang.

Jika Nabi pulang dari peperangan atau datang dari bepergian Nabi selalu masuk masjid terlebih dahulu, shalat sunnah, lantas pergi ke kediaman Fathimah az-Zahra’, Setelah itu Nabi mengunjungi istri-istrinya.

Fatimah Az-Zahraa’ lahir sebelum Nabi menjadi Rasul. Pada Saat itu umur nabi tiga puluh lima tahun.

Sayyidah Fathimah ikut menyaksikan banyak kejadian luar biasa. Ketika kaum Muslimin dibaikot secara keras oleh kalangan Quraisy dan Bani Hisyam di Syi’b Abu Thalib.

Siti Fatimah juga merasakan kepedihan mendalam ketika ditinggalkan wafat ibunya Sayyidah Khadijah.

Berselang Enam bulan dari Wafatnya Rasulullah, sayyidah Fathimah menghadap  Rabbnya.

Dia dkebumikan di Baqi’ pada malam Selasa, tanggal tiga Ramadhan, tahun kesepuluh Hijrah ketika iaDari  berumur dua puluh delapan tahun.

Tags: #Putri Nabi #Wanita Mulia