Di Hari Kiamat Tak Ada yang Lebih Memberatkan Timbangan Kecuali Amalan Ini

Nabi Muhammad SAW telah memeberikan teladan baik kepada umatnya dalam  kehidupan bermasyarakat.

Sikap dan perilaku baik merupakan  awal terciptanya akhlak yang baik dalam diri seseorang.

Dan akhlak baik akan menjadi  modal utama menuju surganya Allah SWT. Sebagaimana Abud Darda’berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan hamba yang beriman pada hari Kiamat dibandingkan akhlak yang mulia,

dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji (ucapannya) lagi (buruk) perangainya.”

Jika seseorang baik akhlaknya dalam berinteraksi di masyarakat, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

Loading...

“Orang mukmin, dengan Akhlak mulianya, benar-benar mendapatkan derajat sebagaimana yang diperoleh orang yang berpuasa lagi melaksanakan qiyamul lail .”

Tidak ada satupun seorang hamba melainkan berkeinginan menjadi orang yang paling dicintai beliau.

Dan mengenai sarana untuk menuju hal itu, Rasulullah SAW bersabda,

Orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari Kiamat, ialah orang yang paling luhur akhlaknya di antara kalian.”

loading...
loading...

Tags: #Amal Ibadah #Amalan Bagus #Beratnya Timbangan