Doa Untuk Memperkuat Iman

623 views

Iman kita itu tidak selalu baik, terkadang kuat tapi kadang pula melemah. Oleh karena itu, kita harus selalu berupaya meningkatkan iman kita agar tidak goyah.

Berikut ini doa penguat iman seperti yang tercantum dalam kitab “Majmu’ah Ahzab wa Awrad Al-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi”:

بسم الله الرحمن الرحيم أمنت با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كلها والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

Latin:

Bismillaahir rohmaanir rohiim. Aamantu billaahi wa malaa-ikatihii wa rusulihii wal yaumil aakhiri wal ba’tsi ba’dal mauti wa bilqodari khoirihii wa syarrihii minallaahi ta’aalaa. Wal hisaabu wal miizaanu wal jannatu wan naaru haqqun kulluhaa. Wallaahu ta’aalaa waahidun laa min thoriiqil ‘adad wa laakin min thoriiqi annahuu lam yalid walam yuulad walam yakullahuu kufuwan ahad

Artinya:
“Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya, kebangkitan setelah mati, dan ketentuan baik dan buruk dari Allah. Hitungan amal, timbangan amal, surga dan neraka semuanya benar. Dan, Allah adalah Esa bukan dari cara berbilang, melainkan dari cara bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak sesuatu yang setara dengan Dia.”

loading...
loading...

Tags: #Doa Iman #Memperkuat Iman #Mempertebal Iman