Gemar Berzina dan Berbuat Dosa, Masihkah Dosanya Diampuni?

174 views

Orang yang menyesali setelah terjerumus dalam perzinahan dan orang tersebut khawatir dosanya tidak akan mendapat ampunan dari Allah.

Syekh Mahmud Syalabi memberikan saran pada orang tersebut agar terus memohon ampunan kepada Allah SWT dengan ikhlas.

Kemudian juga terus meningkatkan ketaatannya kepada Allah SWT dengan banyak brdzikir dan melakukan amal ibadah kepada Allah.

Jangan lupa juga dengan memperbanyak sholawat Nabi SAW dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut.

Allah SWT Maha pengasih jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan.

Allah SWT akan menerima taubat seorang hamba jika bertaubat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan berkomitmen tidak mengulanginya lagi.

Loading...

Syekh Mahmud mengutip percakapan antara iblis dan Allah SWT. Iblis berkata kepada Allah SWT bahwa dia akan terus menggoda manusia selama ruh masih ada di tubuh mereka.

Lalu Allah SWT berkata, “Demi keagungan-Ku, Aku akan tetap memaafkan mereka selama mereka meminta ampunan kepada-Ku.”

Syekh Mahmud kemudian menjelaskan mengenai satu  syarat taubat setelah melakukan dosa adalah dengan mebuka lembaran hidup secara penuh.

Jangan sampai lengan dan lalai dalam meminta taubat serta rajin dan tekun memohon ampunan sampai Allah SWT mengubah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik dengan rahmat-Nya.

Tags: #Ahli Zina #Ampunan Allah #Dosa Banyak