Ingin Wafat Husnul Khatimah, Lakukanlah 7 Amalan Ini

86 views

Semua makhluk pasti akan menejmput ajalnya.  Baik itu cepat atau pun lambat. Dan hnaya Allah yang mengetahuinya.

Sebagai umat  yang beriman kepada Allah tentu kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni akhir kematian yang baik.

Lantas bagaimana caranya agar menjadi khusnul khatimah?

Inilah beberapa sebab yang dapat mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Di antaranya adalah:

Pertama, Istiqamah
Istiqamah maksudnya tetap berada di jalan yang benar. Berpegang teguh kepada Allah SWT.

Hatinya tetap kukuh dalam keimanan. Dengan wujud selalu  melakukan perintah Allah SWT dan meninggalkan larang-Nya.

Loading...

Kedua, Takwa
Yaitu dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi).

Menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Dan melindungi dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan kita di dunia dan akirat.

Ketiga, Baik Sangka Kepada Allah
Walaupun cobaan dan rintangan datang menghadang orang khusnul khatimah tidak pernah berputus asa akan karunia Allah.

Ia menyikapi suatu perkara dengan positif dan dan yakin Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya.

Keempat, Jujur
Inilah sifat yang harus kita sematkan dalam diri. Selalu jujur dalam setiap perkara apapun. Walaupun kenyataannya pahit dan menyakitkan hati.

Kelima, Bertaubat
Selalu bertaubat dalam dosa dan kesalahan tujuannya untuk mebersihkan hati dari dosa yang diperbuat.

Dengan jiwa yang bersih akan memudahkan kita untuk selalu dekat kepada-Nya.

Keenam, Ingat Mati
Mengingat mati jadikanlah penguat kadar keimanan agar selalu terus memperbaiki diri.

Ingat mati akan menjadi motivasi untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

Ketujuh, Waspada Pada Perkara yang Membuat Su’ul khatimah
Inilah beberapa hal yang menyebabkan seorang hamba su’ul khatimah, di antaranya:

a. Rusak akidah dan melakukan bid’ah.
b. Amalan lahir menyelisihi batin.
c. Bermaksiat.
d. Cinta dunia.
e. Menunda taubat.

Tags: #Amalan Baik #husnulKhatimah #Orang Baik