Ini Keutamaan Puasa 6 Hari di Bulan Syawal Dan Puasa Ayyaamul Bidl

251 views

Setiap puasa pasti punya keutamaan, apapun puasanya itu. Termasuk puasa sunnah 6 hari pada bulan syawal.
Ada beberapa faidah dan keutamaan melaksanakan puasa pada bulan syawal, di antaraya adalah:

Keutamaan Pertama
Ingin Melaksanakn Puasa enam hari pada bulan Syawal tidak serta merta harus langsung pada tanggal 2 atau setelah hari raya tapi boleh tidak menyambungnya.

Tidak masalah kapan saja berpuasa bahkan dan boleh nyicil, yang pasti tetap pada bulan Syawal.

Keutamaan Kedua
Bagi yang punya hutang puasa pada bulan ramadhan Apakah harus mengqadha dulu?
Dari paru ulama Ada dua pendapat:

Pertama, Mengqadha hutang puasa Ramadhan dulu lantas puasa Syawal.
Kedua, Boleh puasa Syawal walaupun belum mengqadha hutang puasa Ramadhan.

Keutamaan Ketiga
Melaksanakan Puasa Syawal Boleh Digabung dengan puasa Senin Kamis dan Ayyaamul Bidl

Loading...

Puasa Senin Kamis
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam bersabda:
“Pada hari Senin dan Kamis amalan dihadapkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Dan aku ingin ketika amalku dihadapkan aku dalam kondisi puasa.” [HR. Ahmad dan An-Nasai dengan sanad hasan]

Adapun Puasa Ayyamul Bidl yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyyah.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam bersabda kepada Sahabat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu:

“Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa tiga hari dalam setiap bulannya maka berpuasalah pada (tanggal) 13, 14 dan 15 (maksudnya bulan hijriyyah).” [HR. Tirmidzi dengan sanad hasan]

Puasa 6 Hari Pada Bulan Syawal
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam bersabda:
“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh.” [HR. Muslim]

Para ulama membolehkan menggabungkan antara puasa sunnah dengan puasa sunnah. Jika menggabungkan antara puasa wajib (qadha’ Ramadhan) dengan puasa sunnah maka tidak boleh.

Tags: #Keistimewaan Syawal #Pahala Banyak #Puasa Syawal