Inilah 10 Tipikal Manusia yang Tidak Diterima Shalatnya Oleh Allah (2)

Solat adalah tiang agama. Kita dikatakan orang yang merobohkan tiang agama jika tidak melaksanakan solat.

Dan kadang memang banyak orang yang melakukan solat tapi solatnya tidak di terima oleh Allah.

Inilah kelanjutan mengenai orang yang solat tapi tidak diterima solatnya oleh Allah;

Ketujuh, Muslimah Shalat Tanpa Khimar
Adapun yang dinamakan Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya.

Kedelapan, Pemakan Riba
Syekh Nawawi Banten dalam kutipannya dari penjelasan ulama mengenai karakteristik pemakan riba.

Menurut pendapat para ulama, orang yang makan dari hasil riba punya watak sama dengan orang Yahudi yang ingkar pada Allah terhadap perburuan dan penangkapan ikan di hari Sabtu.

Loading...

Kedua kelompok manusia ini sama-sama melakukan perbuatan hilah, yaitu memanipulasi atau merekayasa hukum.

Kesembilan, Pemerintah Zalim
Menurut Syekh Nawawi Banten yang mengutip hadits dari riwayat Abu Dzar RA di mana Rasulullah SAW bersabda, “Pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan jahannam.

Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya.

Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya.

Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang jahannam.”

Kesepuluh, Orang Shalat Tapi Tidak Mencegahnya dari Perbuatan Keji dan Mungkar
Itu cuma menjadikannya  jauh dari Allah.

Itulah hadits yang dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar As-Asqalani (773-852 H) dan dijelaskan lebih lanjut Syekh Nawawi Banten dalam karyanya, Nasha’ihul Ibad, halaman 70, perihal 10 orang yang tidak diterima amal shalatnya.

Terakhir yang kita harapkan adalah semoga kita tidak termasuk golongan dari 10 orang di atas.

loading...
loading...

Tags: #Solat ditolak #Solat Sunnah #Solat Wajib