Inilah Bekal Menuju Hari Kiamat yang Dihadiahkan Nabi SAW

157 views

Datangnya akan hari kiamat adalah sebuah keniscayaan mutlak yang wajib kita imani.

Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita mengenai sesuatu yang membersamai kita kelak pada hari kiamat.

KH Ahsin Sakho Pakar Ilmu Alquran menjelaskan bahwa saat ditanya oleh salah satu sahabat perihal kapan pastinya hari kiamat itu, maka Nabi pun menjawab: “Madza adatta laha?”.

Yang artinya: “Apa yang kamu persiapkan untuk menyongsong hari kiamat?”

Sosoksahabat yang bertanyat itu benjawab bahwa ia tak punya  banyak bekal. Yang dimilikinya cuma amalan sholat, zakat, dan ibadah-ibadah semacamnya.

Sahabat itu berkata lagi: “Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya,”.

Loading...

Mendengar pernyataan daari sahabat itu maka Nabi pun menjawab: “Anta ma’an maa ahbabta,”.

Artinya: “Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai,”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.)

Kemudian ada sahabat lain yang juga berkata bahwa ia juga mencintai Nabi dan para sahabat.

Maka Nabi pun berkata ulang: “Anta ma’an maa ahbabta,”.

Dal sebuah penjelasan bahwa seorang hamba akan dibangkitkan  dengan orang atau apa saja yang dicintai di dunia pada hari kiamat kelak.

Orang yang sesama hidupnya mencintai dan mengamalkan Alquran, maka kelak orang itu akan  dibangkitkan dengan amalan Alqurannya pada hari kiamat.

Di akhirat, orang tersebut akan ditemani Alquran Al-Karim yang akan mendapatkan syafaatnya.

loading...
loading...

Tags: #Akhirat Kekal #Bekal AKhirat #Hari Pembalasan