Inilah Sumpah yang Mengandung Dosa Besar

115 views

Jika dalam keadaan tertekan, dan tak dipercaya maka bersumpah untuk meyakinkan sebuah pemasalaan.

Sumpah dapat menjadi salah satu argumen yang kuat. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT, sangat kuat untuk meyakinkan sebuah pernyataan yang hampir tidak dapat dipercaya.

Ternyata sumpah bukan hanya ada satu macam. Ada banyak jenis sumpah yang bisa dugunakan. Salah satunya adalah  sumpah ghamus. Apa itu?

Sumpah ghamus adalah bersumpah dan sengaja berbohong di dalamnya.

Contoh ia berkata, “Demi Allah aku telah membeli barang ini seharga lima puluh ribu,” padahal ia tidak membeli seharga itu.

Atau ia berkata, “Demi Allah, aku telah melakukan hal ini,” padahal ia belum melakukannya.

Loading...

Itu adalah Sumpah ghamus, sumpah yang membenamkan pelakunya ke dalam dosa.

Sumpah itulah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah, “Barangsiapa bersumpah dan ia bohong di dalamnya untuk merampas harta orang Muslim, maka ia bertemu Allah dalam keadaan marah kepadanya,” (Muttafaq alaih).

Lantas mengaimana hukum sumpah ghamus?

Hukum sumpah ghamus tidak sah dengan kafarat. Akan, pelakunya wajib taubat dan istighfar sebab dosanya terlalu besar.

Lebih-lebih jika bersumpah ghamus digunakan untuk merampas kekayaan orang Muslim.

Tags: #Sumpah Ghaum #Sumpah Nama Allah #Sumpah Pocong