Ketika Nabi SAW Didatangi Orang Misterius di Tengah Para Sahabat

348 views

Terdapat sebuah kisah dari Umar bin Khaththab RA, pada suatu waktu para sahabat punya kesempatan duduk di dekat Rasululah SAW.

Denngan tiba-tiba datanglah lelaki dengan pakaian sangat putih dengan rambut sangat hitam.

Kami para sahabat  tak ada yang mengenalnya. Dari pakaiannya seperti  bukan dari perjalanan jauh.

Orang itu segera duduk di hadapan Nabi, lantas lututnya disandarkan ke lutut Nabi SAW.

Sedangkan kedua tangannya di letakkan di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata: “Ya, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.”

Rasulullah SAW menjawab: “Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah,

Loading...

dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat,

berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau mampu melakukannya.”

Lelaki itu berkata, “Engkau benar.” Maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.

Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman.”

Nabi menjawab: “Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk.”

Ia berkata: “Engkau benar.”

Laki-laki itu bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Ihsan”.

Rasulullah menjawab: “Ihsan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya.

Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia (Allah) melihatmu.”

Lelaki itu berkata lagi: “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?”

Nabi menjawab: “Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.”

Dia pun bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!”

Nabi menjawab: “Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki,

tanpa memakai baju (miskin) serta pengembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.”

Kemudian lelaki itu segera pergi.

Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku: “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?”

Umar menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”.

Rasulullah SAW bersabda, “Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” (HR Muslim)

Kisah di atas perlu kita renungi bersama bahwa agama yang mulia dan benar adalah agama islam.

Mantapkan hati dengan agama islam, iman yang kuat dan akidah yang diridhari Allah SWT.

Tags: #Orang Aneh #Sahabat Nabi #Sosok Mesterius