Kisah Pengkaburan Sejarah Harun al-Rasyid yang Dianggap Pemimpin Dzalim dan Kejam

al-Khalifah al-Mujahid Harun al-Rasyid rahimahullah adalah salah satu tokoh besar yang berhasil menndikan Romawi.

Laki-laki mulia yang berusaha dihilangkan dari peradaban sejarah serta dibunuh karakternya oleh pembenci Islam.

Beliau digambarkan seorang pemabu. Hidung belang dengan banyak selir. Dikatakan Pemimpin yang kejam.

Padahal pada kenyataannya beliau adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Beliau adalah mujahid. Pemimpin yang perhatian pada ilmu dan ulama.

Ada kalimat yang diucapkan Harun al-Rasyid menggambarkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya.

Pada suatu hari al-Rasyid melihat awan mendung, kemudia ia mengatakan, “Hujanlah dimanapun yang kau inginkan. Hasil bumi pun akan datang padaku,” (Mausu’ah Akhlak wa Zuhd wa Raqa-iq Juz 1 Hal: 198).

Loading...

Dan Hujan yang turun itu bermanfaat bagi kaum muslimin, baik hujan itu turun pada wilayah Dintasti Abbasiyah atau di luar wilayah itu.

Jika hujan itu turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka.

Dan jika hujan yang turun di wilayah lain maka hasil buminya akan disetor kepada umat Islam sebagai jizyah.

Nah, Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan kaum muslimin di era kepemimpinan Harun al-Rasyid rahimahullah.

Tags: #Harun al-Rasyid #Pemimpin Dzilim #Peminpim Adil