Maksiat Tak Akan Mengurangi Kemuliaan Allah SWT

235 views

Semua umat manusia wajib taat pada perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

Bagi yang taat akan diberikan balasan besar telah disiapkan di dunia dan di akhirat kelak.

Dan bagi yang maksiat Allah menyiapkan balasan kepada para pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat.

Seperti apa makna ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla?

Dalam kitab Al-Hikam  Ibnu Athaillah  memaparkan sesungguhnya ketaatan yang dilakukan  manusia tidak bermanfaat bagi Allah.

Allah Mahakaya sama sekali tidak butuh pada seiapapun apalagi amal ibadah makhluk.

Loading...

Ibnu Athaillah berkata: “Laa tanfa’uhu thaa’atuka wa laa tadhurruhu ma’shiyatika, wa innama amaraka bihadza wa nahaaka an hadza limaa ya’udu ilaika.

Laa yazidu fii izzihi iqbaalun man aqbala alaihi wa laa yunqishu min qadarihi idbaarun man adbara anhu,”.

“Ketaatan yang engkau lakukan tidaklah bermanfaat untuk-Nya. Dan kemaksiatan yang engkau kerjakan tidaklah mendatangkan bahaya kepada-Nya.

Allah memerintahkan dan melarang ini dan itu semata untuk kepentinganmu sendiri. Ketaatan maupun pembangkangan seseorang sama sekali tidaklah menambah atau mengurangi kemulian-Nya,”.

Adapun masalah kemaksiatan yang diperbuat makhluk, itu tidak tidak mendatangkan bahaya apa-apa bagi Allah.

loading...
loading...

Tags: #Kemuliaan Allah #Perbuatan Maksiat