Memusuhi Ulama Adalah Musuh Allah Karena Daging Ulama Merupakan Racun

Barang siapa memusuhi wali-Ku, maka sesungguhnya Aku menyatakan perang terhadapnya.” (HR. Bukhari)

Maka seperti itulah bahwa daging para ulama adalah beracun. Siapa pun yang ingin  menjatuhkan para ulama, menuduh dengan keji penuh dusta, maka hal itu adalah perkara yang sangat berbahaya.

Maka siapa saja mengumbar mulutnya pada ulama mencaci maki dan menuduh dengan keji, berbuat dusta padanya maka kelak Allah akan memberikan musibah sebelum meninggal.

Musibah itu berupa matinya hati, ketika hatinya mati, maka rusaklah segala tentan gorang tersebut.

Imam Ahmad bin Hambal : “Daging para ulama itu beracun, barangsiapa yang menghirupnya maka dia akan tertimpa penyakit,

dan barangsiapa yang memakannya maka dia akan mati.“

Loading...

Al-Imam Ibnul Mubarak : “Barangsiapa yang melecehkan ulama, akan hilang akhiratnya.

Barangsiapa yang melecehkan umara’ (pemerintah), akan hilang dunianya. Barangsiapa yang melecehkan teman-temannya, maka akan hilang kehormatannya.”

Imam al-Nawawi Rahimahullah : “Jika ulama bukan wali-wali Allah, maka tidak ada yang menjadi wali Allah.”

Siapa orangnya yang benci, memusuhi, dan menyakiti ulama baik dengan perkataan atau perbuatan, maka Allah akan memeranginya.

Dan dan siapa pun yang mejadi musuh Allah, pasti Allah pasti memeranginya dan menghancurkannya.

Tags: #Daging Ulama #Racun Ulama