Napi atau Tahanan Wajibkah Membayar Zakat di Penjara?

252 views

Banyak orang islam yang juga kadang melakukan perbuatan jahat sehingga ia juga dipenjara. Tahanan atau napi juga wajib melaksanakn sholat dan juga membayar zakat. Badi seorang Napi apakah wajib membayar zakat sedangkan ia di dalam tahanan tak mempunyai harta apa-apa?

Zakat Fitri adalah kewajiban setiap muslim yang mampu. Maksud dari kata mampu adalah: memiliki kebutuhan makan bagi dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya untuk malam dan siang hari raya idul fitri (lihat Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah 4/307)

Tahanan atau Napi yang termasuk dalam katagoori di atas maka wajib menunaikan zakat fitrinya, bisa dia sendiri yang membayarnya, bisa juga diwakilkan kepada keluarganya. Karena tak sedikit Napi yang kaya raya. Untuk membayar zakat Fitrah sangatlah mampu.

Untuk sasaran penyerahan, zakat fitri tersebut hendaklah diberikan kepada fakir miskin yang hidup di daerah orang yang menunaikannya. Jika si napi yang menunaikannya, maka diberikan kepada fakir miskin yang hidup di daerah sekitar tempat ia ditahan.
Dan jika yang menunaikan diwakilkan ke keluarganya, maka diberikan kepada fakir miskin yang hidup di daerah sekitar tempat keluarganya tinggal (lihat Mulakhas Fiqhi, karya Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan, 1/352).

Bagi Napi yang mampu hendaklah membayar zakar, kepada sesama orang disekirat penjara. Semoga Para Napi mendapat hidayah agar segera taubat dan bisa keluar dari jeruji besi.

Tags: #Napi Penjara #Tahanan Napi #Zakat Napi