Orang Musyrik Ini Ingin Selalu Melindungi dan Menjaga Nabi SAW dari Bahaya

285 views

 


Pada Suatu Ketika, Nabi SAW bersama dengan Al-‘Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun ia masih menganut agama nenek muyangnya namun ia selalu ingin mengawal dan menjaga keponakannya itu untuk memastikannya dalam keadaan baik apa tidak, sewaktu menemuia rombongan kaum Anshar.

Saat Nabi SAW sedang duduk bergegas Al-‘Abbas bin Abdul Muthalib berkata dengan lantang, Wahai para kaum Al-Khazraj (adalah sebutan pada kampung Anshar; baik Al-Khazraj atau Al-Aus) sesungguhnya Nabi muhammad adalah salah satu dari keluargaku, telah kami lindungi dari teror dan mendapat jaminan keamanan di negeri kami. Dan ia dalam keadaan paling terhormat di tengah kaum kami, akan tetapi ia lebih suka bersama-sama dengan kalian. Dan apabila kalian menelantarkannya, maka sampailah hingga saat ini, karena sesungguhnya ia adalah orang yang paling terhormat di kaum dan negerinya serta mendapat perlindungan dari kami.”

Orang-orang dari kaum Anshar kemudian menanggapi ucapan Al-‘Abbas bin Abdul Muthalib, “Alhamdulillah, Kami kaum Anshar telah mendengar semua ucapanmu kini kami ingin mendengarkan ucapan Rasulullah! SAW”

Tags: #Cinta Nabi #Orang Musyrik #Pelindung Nabi