Orang yang Mencintai Dunia Akan Mendapatkan 3 Hukuman Ini

Tujuan hidup manusia adalah akhirat, bukan dunia. Sebab dunia hanya permainan belaka dan akhirat selamanya.

Orang beriman tidak akan terlena dengan dengan hingar bingar dunia. Pandangannya tentang dunia di pandang dengan sudut pandang yang benar.

Secara kasat mata, Orang cinta dunia sedang mengumpulkan pundi-pundi kebahagiaan.

Padahal sebenarnya ia menuai kegelisahan, keletihan dam kerugian yang akan terus melekat pada dirinya.

Mencintai dunia yang melebihi akhirat akan berpotensi menjadi sumber keburukan. Ambisius dengan dunia akan diberi 3 hukuman oleh Allah SWT dengan cepat;

Pertama, Tercerai Berai Hidupnya
Hatinya akan tercerai-berai, pikirannya kacau, banyak cemas terhadap urusan-urusan dunia, walau hanya sepele.

Loading...

Harta, keluarga akan terpisah, sekalipun ada di hadapan matanya.

Kedua, Fakir
Orang yang suka dunia tidak akan pernah puas, sehingga sehingga berusaha menumpuk harta dan perhiasan.

Hal ini pasti membuatnya semakin letih, sedih dan cemas. Akan boros pada kesenangan dunia dan ufoira belaka.

Dan orang seperti ini sangat bakhil jika dimintai sedekah dan berbuat kebajikan.

Ketiga, Dunia Akan Lari
Orang yang cinta dunia, akan selalu mencari dunia akan tetapi dunia menjauhinya. Pecinta dunia seperti  meminum air laut semakin banyak minum maka akan semakin merasakan haus dan dahaga.

‘Utsman bin ‘Affan ra berkata, “Ambisi dunia adalah kegelapan di hati, sedangkan ambisi akhirat adalah cahaya di hati.”

Selain itu, orang yang cinta dunia sejatinya ia mengumpulkan beberapa derita yang akan terus melekat pada dirinya.

Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Mawâridul Amân al-Muntaqa min Ighâtsatil Lahafân, “Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal:

(1) Kesedihan (kegelisahan) yang terus-menerus, (2) Kecapekan (keletihan) yang berkelanjutan, dan (3) Kerugian yang tidak pernah berhenti.”

Tiga derita di atas akan terus ada pada seseorang yang mencintai dunia di atas segalanya. Hal itu disebabkan rusaknya iman dan akal seorang hamba.

loading...
loading...

Tags: #Cinta Dunia #Cinta Harta #Dunia Fana