Pendekatan Umar bin Abdul Aziz Dalam Menghadapi Rakyatnya yang Membangkang

600 views

Ada sebuah kisah perihal Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu ketika , Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapatkan sepucuk surat dari Gubernurnya di Khurasan. Isi surat itu meminta kepadanya agar ia bertindak kekerasan terhadap penduduk di sana.

Dalam surat itu ada yang tertulis seperti ini, “Mereka tidak dapat diperbaiki selain dengan pedang dan cambuk.”

Dengan adanya surat itu yang tertuang di dalamnya, maka ia pun segera membuat surat jawaban yang isinya, “Kau dusta! Yang dapat memperbaiki mereka bukan kekerasan dan cambuk melainkan dengan keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian, ciptakanlah keadilan dan kebenaran di kalangan mereka. Dan Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka yang berbuat kerusakan!”

Telah Tercatat dalam sejarah Bahwa Nabi SAW dalam memimpin umat merupakan sosok pemimpin yang menggunakan pendekatan dan gaya kepemimpinannya sangat mengutamakan nilai-nilai kelembutan dan kebaikan budi pekerti yang baik guna untuk meraih simpati serta memperoleh pengikut.

Di Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi bersabda, “Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah ini maha lembut, yang menyukai kelembutan.
Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras dan yang lainnya.”
(Hadis Sahih Muslim)

Loading...

Jadi, bersikap lembutlah kepada siapa saja terlebih jika anda adalah seorang pemimpin. gunakanlah pendekatan persuasif dalam mengajak orang dalam kebaikan dan melarang kemungkaran.

Tags: #Orang Adil #Pemimpin Wibawa #Umar Bin Abdul Aziz