Seorang Pedagang Jika Ingin Beruntung Dunia Akhirat, Milikilah 3 Sifat Ini

Allah SWT memberikan kekuatan pada manusia dalam melakukan usaha dsalam memenuhi kebutuhannya.

Allah mengizinkan segala bentuk ikhtiar selagi tidak bertentangan dengan syariat. Pilihan terbanyak yang biasa dilakukan manusia ialah berusaha melalui perdagangan.

Berniaga dianggap lebih menguntungkan. Pekerjaan inilah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Namun banyak pedagang lupa pada sesuatu yang ada pada diri Rasulullah ketika beliau berdagang. Saat ini banyak pedagang yang tersesat dalam kasus perdagangannya.

Salah seorang cendekiawan berkata, “Apabila seorang pedagang tidak memiliki tiga sifat ini, maka ia akan rugi di dunia dan di akhirat.

Pertama,  Lisan Suci
Lisan seorang pedangan harus bersih dari dusta, omong kosong dan sumpah.

Loading...

Kedua, Hati Suci
Hati pedagang harus bersih dan suci dari menipu, khianat dan dengki.

Ketiga, Pribadi Taat
Seorang Pedangan harus selalu mendatangi shalat Jum’at, jama’ah dan taat, serta mencari ridha Allah.

Maka dari itu, jadilah pedagang seperti Rasulullah SAW. Beliau adalah pedangan yang sangat jujur dan tetap mengikuti syariat Islam.

Nabi tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dengan sesama  manusia, beliau berbagi manfaat bagi orang lain, dengan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain.

Tags: #Pedagang Jujur #Sifat Jujur #Sifat Pedangan