Sholat Dianggap Tidak Sah Jika Tidak Membaca Ini

363 views

Mengerjakan ibadah sholat, harus memenuhi rukun yang wajib dalam mengerjakan solat. Dan para ulama bersepakat bahwa solat tidal sah jika tanpa membaca Al-quran.

Ibnu Rusyd memberi penjelasan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid bahwa sholat tidak sah jika tidak membaca Alquran karena sengaja atau tidak.

Walaupun ada hadis yang menjadi rujukan solat bisa sah jika lupa membaca ayat-ayat Alquran.

Ketika ditanyakan tentang hal itu, Rasulullah menjawab: “Bagaimana dengan rukuk dan sujudku?”

Dan dijawab oleh orang yang bertanya: “Baik,”. Maka Nabi kembali menjawab: “Tidak apa-apa (lupa membaca Alquran saat sholat),”.

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafii menjelaskan bahwa para ulama ahli hadis menejelaskan tentang hadis itu yakni hadis gharib yang dimasukkan Imam Malik dalam al-Muwatha.

Loading...

Mengenai hal itu dalam Hadis lain dikabarkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: “Dalam beberapa sholat, Rasulullah SAW membaca surat, dan dalam beberapa sholat yang lain beliau diam saja.

Maka kami pun ikut membaca dalam sholat di mana beliau membaca, dan kami diam dalam sholat di mana beliau diam,”.

Dan ulama ahli fikih Kufah mengambil pedoman dari hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa tidak wajib membaca surat pada dua rakaat terakhir sholat jahr dan sholat sirri.

Dan Pada sholat itu, Rasulullah tidak membaca ayat-ayat Alquran. Akan tetapi menurut sebagian dari mereka, yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah. Pendapat inipun juga dibenarkan Imam Syafii.

Tags: #Bacaan Sholat #Batalnya Sholat #Sholat Wajib