Tanda Manusia Akan Meninggal Dimulai Dari Bunyi Ini Dari Mulutnya

Setelah mati manusia akan diminta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia.

Amal manusia akan diperhitungkan kelak. Dari pertanggungjwaban umur sampai harta  diperoleh dan untuk apa digunakan.

Sebelum meninggal, “nyawa” seseorang akan terasa keluar dari lutut, hingga  lutut berdempet dengan lutut.

Disnilah yang dimaksud dengan hidup menghilang sedikit demi sedikit hingga akhirnya ada di tenggorokan.

Rasulullah bersabda, “Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan,” (HR Ahmad 5885 dan Tirmidzi 3460).

Pada saat itu waktu untuk bertaubat. Sebelum nyawa keluar  akan terdengar suara ‘grr’ sebagai tanda nyawa sudah mau keluar.

Loading...

Pada keadaan itu, taubat tidak dapat diterima lagi. Kemudian Ruh pergi ke alam barzakh.

Alam barzakh adalah tempat antara dunia dan akhirat. Semua makhluk yang mati  ada di sana, hingaa peniupan sangkakala.

Dan ketika  sangkakala ditiup, semua makhluk akan mati. Dan pada tiupan yang kedua  semua bangkit menuju padang mahsyar untuk mengikuti perhitungan amalan.

Di alam barzakh makhluk  akan diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Alam barzakh seolah-olah seperti ruangan berkaca.

Jika menoleh ke kiri melihat dunia, sedangkan jika menoleh ke kanan melihat akhirat. Dan jika melihat dunia, orang itu melihat keluarganya yang masih hidup.

Nabi berpesan jangan permalukan keluargamu yang telah meninggal dengan keburukan amalmu, karena dia bisa melihat di alam barzakh.

Setelah kiamat,  pintu alam barzakh akan terbuka.  Semua orang akan digiring menuju padang mahsyar tanpa busana.

Di padang mahsyar, semua perhitungan dilakukan. Dan dalam perhitungan  ada yang mudah dan sulit.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sallam bin Ubaidullah al-Jumahi, telah menceritakan kepada kami ar-Rabi\’,

yaitu Ibnu Muslim- dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda : “Tujuh puluh ribu orang dari umatku akan masuk Surga tanpa dihisab.”

Lalu seorang lelaki berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka’.

Beliau pun berdoa: “Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan mereka itu. ”

Kemudian seorang dari golongan Anshar ikut berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka’.

Beliau bersabda: “Ukkasyah telah mendahului kamu’,” (HR Muslim 317).

Menurut Quraish Shihab, maksud dari 70.000 bukan cuma 70.000 umat Muslim, tapi banyak umat Muslim. Kata tujuh diartikan banyak.

Tags: #Alam Barzah #Orang Mati #Tanda Kematian