Ternyata Nabi Muhammad SAW Sampai Mempunyai 1000 Nama

Punya banyak nama menunjukkan pada mulianya si pemilik nama tersebut. Allah Ta’ala mempunyai banyak nama-nama indah.

Sama juga dengan  Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) mempunyai  banyak nama dan  jarang kita tahu.

Sebagai makhluk termulia dan paling indah, Rasulullah Muhammad SAW mempunyai nama-nama indah.

Abu Abdillah Muhammad Bin Sulaiman Al-Jazuuli  Dalam Kitab Dalaa-ilul Khairat memaparkan jumlah nama gelar Nabi Muhammad SAW sebanyak 201 nama.

Ada ulama Sufi menyebutkan bahwa  nama Rasulullah SAW mencapai 1000 nama.

Hali ini menunjukkan betapa istimewanya beliau di sisi Allah Ta’ala dan seluruh makhluk-Nya.

Loading...

Inilah nama-nama Rasulullah SAW yang disebutkan secara jelas dalam nash hadis.

Jubair bin Mut’im berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi yang dengan sebabku Allah Ta’ala menghapus kekufuran.

Saya adalah Al-Hasyir yang mengumpulkan manusia. Saya adalah Al-A’qib yang tidak ada nabi lagi setelahku.” (Hadis Sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Abu Musa Abdullah bin Qais berkata, Rasulullah SAW memberikan dirinya beberapa nama di antaranya ada yang kami hafal.

Beliau mengatakan: “Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Muqaffi, saya Nabi Taubat (Nabiyu At-Taubah) dan Nabi Rahmat (Nabiyu Rohmah).”

Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jabir bin abdillah berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Hasyir (yang mengumpulkan),

saya Al-Mahi (yang dengan sebabku Allah Ta’ala menghapus kekefuran), dan pada hari kiamat nanti panji kemuliaan berada di tanganku. Aku pemimpin para rasul dan pemilik syafaat mereka.”

Allah Ta’ala memberikan nama kepada beliau di dalam Al-Qur’an dengan nama Basyir (pembawa kabar baik),

Nadzir (pembawa berita buruk), Ar-Rauf (lemah lembut), Ar-Rahim (penyayang), dan Rahmatan lil-‘Alamin (pembawa rahmat untuk alam semesta).

Itulah nama-nama Rasulullah SAW yang disebutkan dalam nash. Semoga kita bisa meneladaninya dan menghidupkan sunnahnya.

Tags: #Akhir Zaman #nabi Terakhir #Nama Nabi